Til baka

Ibufen

400 mg - 50 stk - Filmuhúðaðar töflur

Íbúfen 400 mg filmuhúðaðar töflur eru notaðar við vægum til meðalmiklum verkjum eins og höfuðverk, einnig mígreni höfuðverk, tannpínu, tíðaverkjum og hita.

990 kr.

vnr: 552377

Íbúfen tilheyrir flokki lyfja sem kölluð eru NSAID-lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar) og draga úr verkjum, bólgum og hita.
Íbúfen 400 mg filmuhúðaðar töflur eru notaðar við vægum til meðalmiklum verkjum eins og höfuðverk, einnig mígreni höfuðverk, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Börn 12 ára og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Aldraðir skulu leita ráða hjá lækni áður en lyfið er notað.

Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga án samráðs við lækni.
Börn og unglingar skulu ekki taka Íbúfen í meira en 3 daga án samráðs við lækni.
Skammtastærð íbúprófens fer eftir aldri sjúklings og þyngd.
Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur íbúprófen 400 mg.

Hjálparefni
Töflukjarni
Örkristallaður sellulósi
Vatnsfrí kísilkvoða
Hýdroxýprópýlsellulósi
Natríumlárýlsúlfat
Natríumkroskarmellósi
Talkúm
Filmuhúð (Opadry (hvítt) 06B28499)
Hýprómellósi
Makrógól 400
Títantvíoxíð (E171).

Frekari upplýsingar

Form

Styrkur

Magn

Heiti Innihaldsefnis

Merking