Til baka

Ibetin filmhtfl 400 mg 50 stk

Ibetin inniheldur íbúprófen, sem tilheyrir flokki lyfja sem kölluð eru NSAID-lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar) og draga úr verkjum, bólgum og hita.

950 kr.

vnr: 540825

https://old.serlyfjaskra.is/FileRepos/d7556947-97d3-ed11-8120-005056a1b61b/Ibetin_OTC_Fylgise%c3%b0ill.pdf

Ibetin 400 mg er ekki ætlað unglingum yngri en 12 ára eða undir 40 kg í líkamsþyngd.

Ein tafla í einum skammti eða 3 sinnum á dag á a.m.k. 4 til 6 klst. fresti.

Hámarksskammtur á dag skal ekki fara yfir 3 töflur

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 400 mg af íbúprófeni.

Töflukjarni: örkristallaður sellulósi, natríumkroskarmellósi, hýprómellósi, sterínsýra, vatnsfrí
kísilkvoða, magnesíumsterat.

Filmuhúð fyrir 400 mg töflur: hýprómellósi, makrógól, talkúm, títantvíoxíð (E171)