Til baka

Cetirizine Alvogen

10 mg - 10 stk - Filmuhúðaðar töflur

Cetirizine Alvogen er ætlað fullorðnum og börnum 6 ára og eldri; – til að draga úr einkennum í nefi og augum vegna árstíðabundins eða stöðugs ofnæmiskvefs. – til að draga úr einkennum ofsakláða.

373 kr.

vnr: 438514

Cetirizine Alvogen er andhistamín lyf. Cetirizine Alvogen eru töflur sem innihalda virka efnið cetirizin (10 mg). Það dregur úr einkennum frá nefi og augum hjá þeim sem þjást af ofnæmi og dregur einnig úr einkennum ofsakláða. Cetirizine Alvogen skal taka einu sinni á dag. Klínískar rannsóknir hafa sýnt að í þeim skömmtum sem mælt er með hefur cetirizin minniháttar áhrif á miðtaugakerfið. Ef einstaklingur er næmur fyrir slævandi aukaverkunum er mælt með að taka töfluna að kvöldi fyrir svefn til að lágmarka slævandi áhrif. Sýnt hefur verið fram á að cetirizin í ráðlögðum skömmtum bætir lífsgæði sjúklinga með ofnæmiskvef.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 10 mg af cetirizintvíhýdróklóríði.

Hjálparefni
Töflukjarni:
Laktósa einhýdrat
Örkristallaður sellulósi
Natríum kroskarmellósi
Vatnsfrí kísilkvoða
Magnesíum stearat
Filmuhúð:
Títantvíoxíð (E171)
Hýprómellósi 5cP (E464)
Makrógól 400

 

Frekari upplýsingar

Form

Styrkur

Magn

Heiti Innihaldsefnis

Merking