Til baka

Naproxen Viatris töflur 250 mg 20 stk

Naproxen Viatris er verkjastillandi, hitalækkandi og bólgueyðandi lyf. Naproxen Viatris tilheyrir flokki bólgueyðandi gigtarlyfja sem ekki eru sterar. Naproxen Viatris er notað við vægum til miðlungi alvarlegum verkjum, t.d. höfuðverk, tannverk, vöðva- og liðverk, bakverk og hita af völdum kvefs...

790 kr.

vnr: 177595

Naproxen Viatris er verkjastillandi, hitalækkandi og bólgueyðandi lyf. Naproxen Viatris tilheyrir flokki bólgueyðandi gigtarlyfja sem ekki eru sterar. Naproxen Viatris er notað við vægum til miðlungi alvarlegum verkjum, t.d. höfuðverk, tannverk, vöðva- og liðverk, bakverk og hita af völdum kvefs og tíðaverkjum.

Fullorðnir og börn frá 12 ára aldri: 1 tafla eftir þörfum, þó að hámarki 2 töflur (500 mg) á sólarhring.
Naproxen Viatris má ekki nota í meira en 5 daga gegn verkjum eða 3 daga gegn hita nema samkvæmt fyrirmælum frá lækni.
Hafið sambandi við lækninn ef einkenni versna eða batna ekki.

– Virka innihaldsefnið er naproxen 250 mg.
– Önnur innihaldsefni eru laktósaeinhýdrat, maíssterkja, póvídón, natríumsterkjuglýkólat, talkúm,
magnesíumsterat og pólýsorbat.