Til baka

Naproxen Mylan

250 mg - 20 stk - Töflur

Naproxen Mylan er verkjastillandi, hitalækkandi og bólgueyðandi lyf. Naproxen Mylan tilheyrir flokki bólgueyðandi gigtarlyfja sem ekki eru sterar. Naproxen Mylan er notað við vægum til miðlungi alvarlegum verkjum, t.d. höfuðverk, tannverk, vöðva- og liðverk, bakverk og hita af völdum kvefs...

790 kr.

vnr: 486779

Vara væntanleg

Naproxen Mylan er verkjastillandi, hitalækkandi og bólgueyðandi lyf. Naproxen Mylan tilheyrir flokki bólgueyðandi gigtarlyfja sem ekki eru sterar. Naproxen Mylan er notað við vægum til miðlungi alvarlegum verkjum, t.d. höfuðverk, tannverk, vöðva- og liðverk, bakverk og hita af völdum kvefs og tíðaverkjum.

Fullorðnir og börn frá 12 ára aldri: 1 tafla eftir þörfum, þó að hámarki 2 töflur (500 mg) á sólarhring.
Naproxen Mylan má ekki nota í meira en 5 daga gegn verkjum eða 3 daga gegn hita nema samkvæmt fyrirmælum frá lækni.
Hafið sambandi við lækninn ef einkenni versna eða batna ekki.

– Virka innihaldsefnið er naproxen 250 mg.
– Önnur innihaldsefni eru laktósaeinhýdrat, maíssterkja, póvídón, natríumsterkjuglýkólat, talkúm,
magnesíumsterat og pólýsorbat.

Frekari upplýsingar

Form

Styrkur

Magn

Heiti Innihaldsefnis

Merking