Til baka

Diclofenac Teva

23,2 mg/g - 50 g - Hlaup

Diclofenac Teva er hlaup sem inniheldur virka efnið díklófenak og er notað við bólgum og verkjum.

1.465 kr.

vnr: 502299

Vara væntanleg

Diclofenac Teva er notað útvortis við verkjum, eymslum og þrota í liðum og vöðvum vegna bólgu. Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar, varnaðarorð og frábendingar áður en lyfið er notað. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is Markaðsleyfishafi Teva B.V. Umboðsaðili er Teva Pharma Iceland ehf

Notað útvortis við eymslum og þrota í liðum og vöðvum. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins.

Diclofenac Teva inniheldur própýlenglýkól (E1520)
Þetta lyf inniheldur 54 mg af própýlenglýkóli í 1 g af hlaupi.

Hjálparefni
Ísóprópýlalkóhól
Própýlenglýkól (E1520)
Kókóýlkaprýlókaprat
Paraffínolía
Karbómer
Makrógólsetósterýleter
Díetýlamín
Olíusýra (E570)
Bútýlhýdroxýtólúen (E321)
Ilmefni (inniheldur sítrónellól, geraníól, bensýlalkóhól, línalúl, límónen, sítral, farnesól, kúmarín,
evgenól)
Eimað vatn

Frekari upplýsingar

Form

Styrkur

Magn

Heiti Innihaldsefnis

Merking